Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στους παρακάτω σημαντικούς για εμάς πυλώνες θετικής ολοκληρωμένης ανάπτυξης των παιδιών διαμέσου της κολύμβησης. Ειδικότερα:

Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στους παρακάτω σημαντικούς για εμάς πυλώνες θετικής ολοκληρωμένης ανάπτυξης των παιδιών διαμέσου της κολύμβησης. Ειδικότερα: