Σεμινάριο επιμόρφωσης για «Εφαρμογές Κοινωνικών Μέσων» από το ΑΠΘ

Στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας που διατηρούν η ΕΣΗΕΜ-Θ και το Μορφωτικό Ίδρυμά της με το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, σας ενημερώνουμε για το ακόλουθο πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα πραγματοποιήσουν το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Προκήρυξη Προγράμματος

«Εφαρμογές Κοινωνικών Μέσων»

 

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Εφαρμογές Κοινωνικών Μέσων».

Το πρόγραμμα υλοποιεί το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.

Σκοπός του προγράμματος είναι να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες πάνω σε θέματα κοινωνικής δικτύωσης. Οι επιμορφούμενοι θα διδαχθούν βασικά θεωρητικά θέματα και εργαστηριακές δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να εργάζονται σε όλες τις γνωστές εφαρμογές κοινωνικών μέσων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους αλλά και ανέργους του τομέα των ΜΜΕ, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, αλλά και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται.

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 10 διδακτικών ωρών και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Εισαγωγικές Έννοιες- Online Κοινότητες- Facebook- Twitter- LinkedIn- Δημιουργία online εκδόσεων από τους χρήστες- Χρήσιμα εργαλεία που έχουν εφαρμογή στο σύνολο των κοινωνικών δικτύων- Κίνδυνοι και ζητήματα ασφαλείας χρήσης κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτύου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου των  μαθημάτων του προγράμματος θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 21/04 έως 18/05/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι σπουδών

3. Βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αποδεικνύεται η απασχόληση του υποψηφίου σε σχετικό τομέα (εάν υπάρχει)

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 27/05/2017, 15.00-20.00, και την Κυριακή 28/05/2017, 10.00-15.00. Να διευκρινιστεί ότι απαιτείται η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων.

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ (πληρωτέο σε μια δόση έως και την Πέμπτη 25/05/2017).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος media-learn.web.auth.gr ή να επικοινωνούν με τη γραμματεία αυτού στην ηλεκτρονική διεύθυνση media-learn@jour.auth.gr και στο τηλέφωνο 2310 992065 κάθε Τρίτη και Πέμπτη (10.00-13.00).

Επικαιροποίηση στοιχείων μέλους
Είστε μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ; Επικαιροποιήστε τα στοιχεία σας!
ΕΣΗΕΜ-Θ | Επικαιροποίηση στοιχείων μέλους

When an unknown printer took a galley and scrambled it to make specimen book not only five When an unknown printer took a galley and scrambled it to five centurie

Επικοινωνία

Στρατηγού Καλλάρη 5, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 243 572

info@esiemth.gr

esiemth.gr